Diabetes Incidens Studien i Sverige (DISS)Startsida

Studieupplägg

Publikationer

Avhandlingar

Nyhetsbrev 2011

Registreringsblankett

Skrivbar Registreringsblankett

Patientinformation 2011

För kontaktpersoner

Registerutdrag labdata

Registerutdrag övrig data

Utträde labdata

Utträde övrig data

English version

 

Bakgrund och syfte

Diabetes Incidens Studien i Sverige (DISS) följer sedan 1983 nyinsjuknandet (incidensen) i diabetes och den senare utvecklingen av diabeteskomplikationer hos unga vuxna (15-34 år gamla) i Sverige. För att förbättra klassifikationen (typ 1 respektive typ 2 diabetes) bestäms sedan 1998 förekomsten av Ö-antikroppar hos alla nyinsjuknade patienter. Syftet med DISS är att påvisa faktorer som bidrager till utveckling av diabetes och dess komplikationer. DISS kan därmed bana väg för framtida interventionsstudier ämnade att förhindra eller fördröja insjuknandet i diabetes och dess komplikationer.

Organisation

DISS är en regionalt förankrad rikstäckande studie där varje sjukvårdsregion är representerad av en diabetolog från regionens universitetssjukhus. DISS styrgrupp utgörs av de sex regionansvariga samt DISS epidemiolog. DISS epidemiologiska centrum är lokaliserat till Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi, vid Umeå universitet. DISS centrala laboratorium är lokaliserat till Wallenberglaboratoriet, avdelning för Endokrinologi, Lunds universitet, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. DISS är anslutet till Registercentrum VGR.

Styrgrupp

Professor Hans Arnqvist, Linköping
Professor Jan Bolinder, Stockholm-Gotland
Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala-Örebro
Professor Mona Landin-Olsson, Södra regionen, laboratorieansvarig
Docent Olov Rolandsson, Norra regionen
Docent Soffia Gudbjörnsdottir, Västra Götaland, ordförande
Docent Lennarth Nyström, Umeå, epidemiolog


Ansvarig för innehållet Registercentrum VGR
e-post till Webbmaster
Senast uppdaterad 2011-06-21